Tane Koji Spores

 
 
 
$
-
$
Koji spores Ki-Koji (Aspergillus Oryzae)

Koji spores Ki-Koji (Aspergillus Oryzae)

$20.50

Koji spores Shiro-Koji (Aspergillus Luchuensis Kawachii - White Citric)

Koji spores Shiro-Koji (Aspergillus Luchuensis Kawachii - White Citric)

$29.50

Tane Koji spores (A. oryzae) + 13 minutes Rice Koji making video instruction + a guide

Tane Koji spores (A. oryzae) + 13 minutes Rice Koji making video instruction + a guide

$50.00